Zuiderkerk

    Deze laatgotische, tweebeukige hallenkerk, gewijd aan de Heilige martelaar Pancratius, werd gebouwd tussen 1423 en 1524. Het plafond werd in 1484 beschilderd met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze werden in 1609 met een verflaag bedekt en drie eeuwen later weer met veel moeite blootgelegd.

    Bij de laatste restauratie in 1954 zijn ook enkele muurschilderingen te voorschijn gekomen, waaronder die van St.Joris en de Draak en Christophorus. Een restauratieproject om deze schilderingen weer in de oude luister te herstellen is bezig.

    De preekstoel dateert uit 1610 en de trap uit de 18e eeuw. Het orgel dateert uit de 16e eeuw, maar is in de loop der eeuwen vergroot, veranderd en vernieuwd. De grote orgelkast werd in 1621 gemaakt. Bij de laatste restauratie in 1988-1990 werd de toestand van 1799 hersteld, ook wat de kleuren betreft.