Zuiderhaven

Wat nu de Zuider­havendijk is was vroeger de Zuider­haven. Alle pan­den die nu aan de zuider­havendijk staan waren in de tot ongeveer 1400 kades met werk­plaat­sen.