Westfriese munt / Prinsenhof

    De Westfriese Munt tegenover de Westerkerk trekt sterk de aandacht. Het is een gebouw dat reeds lang voor 1600 bestond met vele functies. Met de bijgebouwen tot aan de Dijk was het aanvankelijk een kerkelijke instelling. Het droeg sinds 1467 de naam van Patershof.

    Na de reformatie in 1572 werden de gebouwen voor andere doeleinden bestemd. Ook de naam kreeg een verandering na het verblijf van Willem van Oranje op diens reis naar Duitsland en Den Haag, zodat het verder Prinsenhof mocht heten. Een gedeelte werd er bestemd voor de Westfriese Munt.

    Elke zichzelf respecterende stad in de Hollanden had haar eigen munterij. Ook Hoorn en Medemblik bezaten een eigen munt zodat door onderlinge afspraak ,om de zes jaar de munterij beurtelings in Enkhuizen, Hoorn en Medemblik werd gevestigd. Dit overigens tot verdriet van de graven van Holland, die volgaarne één munt van gelijke waarde zagen. Eenvoudig bleek dat niet te zijn want de koppige Westfriezen zagen meer heil en waarde in de eigen munteenheid.