Westerkerk

Ger­ard Brandt ver­meldt in zijn kro­niek als sticht­ings­da­tum van de West­erk­erk: 1351, 1370 of 1427. Maar bij het bouwhis­torisch onder­zoek in 2000 heeft men de jaar­rin­gen van het gebruik­te hout onder­zocht en op grond hier­van gaat men er nu vanu­it dat de bouw is begonnen omstreeks 1470.

De kerk is in drie fasen gebouwd. Dat is zicht­baar aan de afs­tanden tussen de pilaren. Bouw­fasen één en twee dateren uit 1470/1480 respec­tievelijk 1490. Het jong­ste kaphout dateert van 1516. Dit houdt in dat de West­er­toren, uit 1519, direct na de bouw van de kerk moet zijn gebouwd.