Stadhuis

Het huidi­ge stad­huis is gebouwd in de jaren 1686/1688 ter ver­vang­ing van een veel klein­er stad­huis uit cir­ca 1450, dat in 1685/1686 werd afge­bro­ken. Dat stad­huis is des­ti­jds wel uit­ge­breid, maar was toch veel te klein, bouw­val­lig en onaanzien­lijk voor de bestu­ur­ders van een stad van cir­ca 19.000 tot 24.000 inwon­ers (thans telt Enkhuizen ruim 17.000 inwon­ers).

Sedert 1656 zijn voorstellen voor nieuw­bouw in dis­cussie geweest tot dan ein­delijk op 7 sep­tem­ber 1686 de eerste steen gelegd werd voor het huidi­ge stad­huis.