Spuihuisje

Dit is het vroegere sluiswachter­shuis­je, gebouwd boven de door­vaart naar de Zuider­haven. Het schilder­achtig gele­gen huis bestaat uit een begane grond waar­boven een hoog zadel­dak met de nok even­wi­jdig aan de straat opgaat, door­bro­ken door een dakkapel.

Het fries geeft aan het overi­gens zeer een­voudig gevelt­je grote lev­endigheid, door­dat er vijf gek­leurde wapen­schilden met wapens van Hoorn, Oran­je, West-Fries­land, Enkhuizen en Medem­b­lik in gevat zijn.

De ven­sters hebben dezelfde kleine roede­verdel­ing als de dakkapel. Het inwendi­ge bevat het mech­a­nisme voor het hef­fen van de sluis­deur. Thans is dit huis ingericht als “Het Flessen­scheep­jes Muse­um”.