Snouck van Loosenhuis

    Het Snouck van Loosenhuis, een prominent stadspaleis aan de Enkhuizer Oude Haven. Bouwheer van het oorspronkelijke huis (1742) was de koopman en burgemeester Dirk Semeyns van Loosen. In 1786 erfde zijn neef Dirk Elias van Loosen het pand; hij vergrootte het door aankoop van twee percelen aan de linkerzijde.

    De Van Loosens (vanaf 1823 Snouck van Loosens) bewoonden het huis tot 1885, toen met Maria Snouck van Loosen deze tak van de familie uitstierf. Maria liet haar bezit na aan een steunfonds. Zij bepaalde in haar testament ‚’dat dit huis zal worden ingericht ter bewooning voor zes of acht ongehuwde vrouwen of weduwen, uit den fatsoenlijke stand.’

    Het pand werd uitgebreid met een nieuw achterhuis in neo-renaissancestijl en werd in 1893 officieel als dameshuis geopend. Het bejaardenhuis is in 1999 gesloten.