Scheepswerf VOC

Ten noorden van het Oost-Indisch huis lag de scheepswerf tussen de oosterhaven en de Wierdijk, op de stadplattegrond uit 1733 duidelijk te zien. De Heren XVII (het centrale bestuur van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie) stonden op 17 maart 1712 toe dat de Kamer van Enkhuizen de naast de eigen werf gelegen scheepswerf kon kopen. Zo werd de werf sterk vergroot.

Op de werf van Enkhuizen zijn in totaal zo’n 120 schepen gebouwd.Omstreeks 1730 werkten er ongeveer 200 man op de werf aan de Oosterhaven. Achter de Staverse Poort, tegenover het Peperhuis aan de Wierdijk, bevond zich vroeger een aanlegsteiger voor de sloepen van de VOC-schepen die op de rede lagen omdat het een hoop gedoe was om aan de kade af te meren. Met de sloepen werden lading en bemanning aan en van boord gebracht. Maar hier konden de schepen niet volledig geladen worden en voeren dan gedeeltelijk geladen naar de rede van Texel. Daar werden zij volledig geladen en van bemanning voorzien.