Scheepswerf VOC

Ten noor­den van het Oost-Indisch huis lag de scheep­swerf tussen de oost­er­haven en de Wierdijk, op de stad­plat­te­grond uit 1733 duidelijk te zien. De Heren XVII (het cen­trale bestu­ur van de Vereenigde Oost-Indis­che Com­pag­nie) ston­den op 17 maart 1712 toe dat de Kamer van Enkhuizen de naast de eigen werf gele­gen scheep­swerf kon kopen. Zo werd de werf sterk ver­g­root.

Op de werf van Enkhuizen zijn in totaal zo’n 120 schep­en gebouwd.Omstreeks 1730 werk­ten er ongeveer 200 man op de werf aan de Oost­er­haven. Achter de Sta­verse Poort, tegen­over het Peper­huis aan de Wierdijk, bevond zich vroeger een aan­leg­steiger voor de sloepen van de VOC-schep­en die op de rede lagen omdat het een hoop gedoe was om aan de kade af te meren. Met de sloepen wer­den lad­ing en beman­ning aan en van boord gebracht. Maar hier kon­den de schep­en niet volledig geladen wor­den en voeren dan gedeel­telijk geladen naar de rede van Tex­el. Daar wer­den zij volledig geladen en van beman­ning voorzien.