Rijksbetonning

Als beloning voor de opstand in 1572 kreeg Enkhuizen van Willem van Oranje het Paalkistrecht, in de beschrijving van het stadhuis werd dit al genoemd. In alle havens rond de Zuiderzee, de huidige Markerwaard, IJsselmeer en Waddenzee, inde Enkhuizen een soort havenbelasting. In ruil daarvoor verzorgde Enkhuizen de betonning en bebakening in dit belangrijke vaarwater.

In 1824 voltooide men het Noord-Hollands Kanaal. De Zuiderzee werd steeds minder bevaren en het Paalkistrecht bracht steeds minder op. Na klachten van het gemeente bestuur besloot het Rijk, met name de Marine, de taak van Enkhuizen over te nemen. De werkgelegenheid bleef echter in de stad. In 1886 besloot de Marine een Rijks Algemeen Betonningsmagazijn op de Bierkade te bouwen.