Regentenwoningen Wierdijk

Hier een stuk­je omrent de regen­ten­wonin­gen aan de wierdijk.