Peperhuis

    Het voormalige VOC-pakhuis het Peperhuis maakt onderdeel uit van het gebouwencomplex dat het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum vormt. Het is het oudste gebouw dat aan de in 1567 aangelegde Wierdijk is gebouwd.

    De eerste steen werd gelegd in 1625 in opdracht van de vermogende handelaar Pieter van Berensteyn, die het pand gebruikte als woonhuis, kantoor en pakhuis.

    Het Peperhuis bestaat uit twee delen die met elkaar verbonden zijn. Het woongedeelte deel, de voorkant, grenst aan de Wierdijk en het bedrijfsgedeelte aan de Oosterhaven. Van Berensteyn bewoonde het voorste deel. De dubbele trapgevel van het Peperhuis aan de Wierdijk is om tal van redenen belangwekkend. Hier is onwrikbaar in natuursteen de datering 1625 aangebracht, terwijl de centrale gevelsteen een beeld geeft van de haringvangst en van het oude economische principe ‚’de kost gaet voor de baet uyt’.