Ossenmarkt

Op de Ossenmarkt markt werden geïmporteerde ossen aangeboden, die later geslacht en opgegeten werden. Ossenkarren waren er praktisch niet in Enkhuizen. Deze ossen werden aangevoerd vanuit Denemarken.

Eerst was de markt in Hoorn gesitueerd, later in Enkhuizen en uiteindelijk in Amsterdam. De handel liep goed en er bleven hier Denen achter, als in een soort van nederzetting, die de verkoop van ossen, uit hun land afkomstig, begeleidde. Zij stichtten hier ook hun Lutherse kerk.