Lutherse kerk

De geschreven geschiedenis van de Lutherse gemeente te Enkhuizen begint in het jaar 1596, het jaar waarin de Deense familie Tatinghof zich in de stad vestigde en hangt nauw samen met de economische banden, die de stad had met de landen rondom de Oostzee. Op 25 januari 1623 werd de Lutherse kerk gesticht in het gebouw “De Blaauwe Handt”, aan de Noorder Boerenvaart. In 1843 ging men over tot de verkoop van het gebouw en verhuisde de gemeente naar Breedstraat 40.

De kansel werd in 1735 gebouwd door de Enkhuizer Pieter de Nicolo in Barokstijl. Bovenaan staat de zin: “Het Woord Gods blijft altijd”. Vele Bijbelse taferelen zijn uitgesneden in de kansel.

Het orgel was oorspronkelijk een Batz orgel. Deze werd 21 maart 1782 feestelijk ingewijd. In 1910 werd de algehele vernieuwing van het binnenwerk opgedragen aan de orgelmaker D.G. Steenkuyl.

De prachtige glas in lood ramen zijn vervaardigd door glazenier Ds. Kok, in 1965 door de gemeente geschonken.