Koepoort

De eerste steen van de Wester- of Koepoort werd in 1649 gelegd en de uiteindelijke voltooiing was in 1730. Bij de stadsuitbreiding van 1590 had men de nieuwe westelijke toegang tot de stad beveiligd door een brede gracht met ophaalbrug en een houten poort. Dit bouwsel moest nu vervangen worden door een entree dat er degelijker uit zou zien.

De bouwtekening (waarschijnlijk van de hand van Jacob van Campen) voorzag in een rechthoekig bouwwerk met een door bakstenen kruisgewelven overspannen doorgang. De flauwe bocht in de poortopening, gebruikelijk in die dagen, diende om schieten door de poort heen onmogelijk te maken. De beide gevels (aan stad- en Streekzijde) zouden van stoere blokken gehouwen steen worden opgetrokken.