Ketenpoort

De Kete(n)poort, onderdeel van de uit­gelegde stad, dateert uit 1598 en vor­mde één geheel met de Keten­boom. De Kete(n)poort ontleent de naam aan de langs de Suy­derdijk gele­gen zoutketen. De poort wordt door Wage­naar op diens kaart van 1598 trouwens Osse­poort genoemd.