Ketenpoort

    De Kete(n)poort, onderdeel van de uitgelegde stad, dateert uit 1598 en vormde één geheel met de Ketenboom. De Kete(n)poort ontleent de naam aan de langs de Suyderdijk gelegen zoutketen. De poort wordt door Wagenaar op diens kaart van 1598 trouwens Ossepoort genoemd.