Gemeenschapshuis de Doele

Aan het Spaansch leger bevindt zich het Sociëteitsgebouw “De Doele”. In 1555 liet de regeering van Enkhuizen , gelijk in alle steden gebruikelijk was, twee Stadsdoelens bouwen, éen voor oude en éen voor jonge schutters; die zich daar oefenden in ‚’t hanteeren der wapenen.

De (nieuwe) Doele aan het Spaansch leger was volgens oude prenten architectonisch een interessant gebouw, waaraan het tegenwoordige echter alleen door den naam nog herinnert. Het heeft een mooie vergaderzaal en verder ruime lokaliteiten voor verschillende doeleinden.