Eucheriuskapel

De Clarissenplaats is een parkeerterrein tussen Westerstraat en Driebanen.

De naam is aangedragen door onze vereniging Oud Enkhuizen; in een brief van 23 mei 1981 aan burgemeester en wethouders schreef het bestuur: “Van het betreffende gebied is bekend dat er in 1441 een klooster werd gesticht: het Barrevoeters- of Clarissenklooster.

De Eucheriuskapel is daar nog een overblijfsel van. Verder herinnert niets meer aan deze kloostergemeenschap die toch meer dan honderd jaar werkzaam moet zijn geweest”.

Ter aanvulling kan nog worden meegedeeld dat het aan Sinte Clara gewijde klooster na de Reformatie eerst provenhuis (een soort verzorgingshuis zouden wij nu zeggen) is geworden en zo rond 1650 een tehuis voor oude mannen. In oude stukken komt vaak de aanduiding “(bij het) Provenhuis” voor, maar ook aanduidingen als “in de stal”, “wijve- en mannen Huys” komen voor in de aanzegcedulen.

De Eucheriuskapel werd onder andere tijdelijk kruitmagazijn en is ook als gevangenis in gebruik geweest.

De kapel werd in verband hiermee ook wel Kruitkerk genoemd. Als Allan goed geïnterpreteerd wordt dan was in de vorige eeuw de naam Turfkerk in gebruik. In 1832 wordt de kapel in het kadaster vermeld als muziekzaal.

Rond 1846 wordt door Van der Aa gemeld dat het pand magazijn is van de naast gelegen apotheek-groothandel, van Klaas Schuit Roldanus.

Diens huis sluit om het koor van de kapel. Later werd is de kapel in gebruik als gymnastieklokaal.