Engelse toren

  De Engelse toren is gebouwd in 1396 (of 1407) aan de Oosterhaven, aansluitend aan de bebouwing van de bocht.

  Omstreeks 1464 werd de toren hoger opgetrokken en voltooid.

  De Hollandse graven gebruikten Enkhuizen toen als uitvalsbasis voor hun oorlogen in Friesland. De naam Engelse Toren is waarschijnlijk afkomstig van de Engelse huursoldaten. Die waren zeer gewild op de Europese slagvelden omdat het zulke goede boogschutters waren. Bij één van die Hollandse landingen bij Stavoren liet een Friese dame boven op de dijk haar blote achterste zien om haar mening over de Hollanders te kennen te geven. Zij kwam er achter hoe goed de boogschutters waren.

  De ankers aan de toren herinneren aan de oorlogen tussen de hertog van Gelre (met als havenstad Harderwijk) en de Bourgondische vorsten. De Bourgondiërs probeerden alle Nederlandse gewesten in handen te krijgen. Gelre verzette zich tegen dat annexatiestreven.

  De toren werd uiteindelijk een herberg. Daarin hield de Verenigde Oost-Indische Compagnie van 1602 tot 1630 (voor men naar de Wierdijk ging) vergaderingen, reden waarom de toren ook Oost-Indische toren werd genoemd.

  Na de stormvloed van 1610 bracht men op de toren een merksteen aan. In 1830 werd de toren gesloopt.