Denenburg

De muur bij de steiger voor de boten van het Zuiderzeemuseum is het restant van het fort Denenburg, dat samen met het bastion Willigenburg, de havens beschermde. Het is 1592 gebouwd. De eerste huurder van de gebouwen in het fort was de Deense familie Tatinghof. Jarenlang waren ze als marktmeesters betrokken bij de ossenmarkt. Ze hadden ook een herberg in de buurt van deze markt.

Bij de herinrichting van het havengebied tussen 1885 en 1895 werd Denenburg voor het grootste gedeelte gesloopt. Deze herinrichting was noodzakelijk geworden door de bouw van de spoorlijn, het station en de daarbij behorende Spoorhaven. De wagons werden daar op de spoorponten gereden en naar Staveren gevaren. Jarenlang was dit dé verbinding tussen de Randstad en de noordelijke provincies.