Denenburg

De muur bij de steiger voor de boten van het Zuiderzeemu­se­um is het restant van het fort Denen­burg, dat samen met het bas­tion Willi­gen­burg, de havens bescher­mde. Het is 1592 gebouwd. De eerste huur­der van de gebouwen in het fort was de Deense fam­i­lie Tat­ing­hof. Jaren­lang waren ze als mark­t­meesters betrokken bij de ossen­markt. Ze had­den ook een her­berg in de buurt van deze markt.

Bij de her­in­richt­ing van het havenge­bied tussen 1885 en 1895 werd Denen­burg voor het groot­ste gedeelte ges­loopt. Deze her­in­richt­ing was noodza­ke­lijk gewor­den door de bouw van de spoor­li­jn, het sta­tion en de daar­bij behorende Spoorhaven. De wag­ons wer­den daar op de spoor­pon­ten gere­den en naar Staveren gevaren. Jaren­lang was dit dé verbind­ing tussen de Rand­stad en de noordelijke provin­cies.